Een aangenaam klimaat

Bomen zorgen voor een gezond woon- en leefklimaat. In een straat of tuin met bomen loopt hitte minder snel op. Wetenschappers van de Wageningen Universiteit hebben zelfs ontdekt dat één boom hetzelfde effect kan hebben als tien airco’s (https://edepot.wur.nl/351459). Bomen stabiliseren namelijk de temperatuur door vocht in de lucht te brengen via de bladeren. Dit proces van verdamping noemen we ‘evapotranspiratie’. Daarnaast zorgen hun bladeren voor de nodige schaduw. Met hun wortels houden ze bovendien grond en water vast. Hierdoor kan ook wateroverlast worden voorkomen bij bijvoorbeeld hevige regenval. Voor insecten, vogels en andere dieren zijn bomen bovendien een fijn onderkomen. Door het planten van een boom vergroot u dan ook de biodiversiteit in uw tuin.

Een schonere lucht

Stikstof is overal om ons heen. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit dit gas. Stikstof is op zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Verbindingen van stikstof met andere stoffen kunnen echter wél schadelijk zijn. Een voorbeeld hiervan zijn stikstofoxiden (NOx). Stikstofoxiden kunnen door uitlaatgassen en industrie-uitstoot in de lucht terechtkomen. Bomen kunnen deze schadelijke stoffen wegvangen. Naast stikstofoxiden kunnen bomen ook fijnstof afvangen. Wist u dat een bos bijvoorbeeld gemiddeld tien keer zo veel fijnstof wegvangt (https://edepot.wur.nl/249772) als lage vegetatie in een open veld? In een smalle straat zijn bomen met een grote kroon soms minder aan te raden, omdat die de natuurlijke ventilatie kunnen beperken, waardoor vervuilende stoffen juist blijven hangen.

Klimaatverandering tegengaan

Van alle planten vangt de boom verreweg het meeste CO₂ op. De recente opwarming van de aarde is het resultaat van een toegenomen CO₂-concentratie in onze lucht. De CO₂-concentratie stijgt door verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, aardgas en steenkool. Hoe meer bomen er zijn, hoe meer CO₂ er opgevangen kan worden. Niet voor niets kunnen bomen een positieve bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat de boom CO₂ opslaat. Eenmaal opgeslagen in het hout draagt het CO₂ niet meer bij aan het broeikaseffect. Maar wordt de boom gekapt, dan komt door rotting of verbranding weer CO₂ vrij. Het is daarom belangrijk dat een boom zo lang mogelijk behouden blijft. En wordt voorzien van het juiste onderhoud. Het is daarom belangrijk om uw boom op de juiste wijze te planten.

Zuurstof door fotosynthese

Wij mensen hebben zuurstof nodig om te kunnen leven. Bomen kunnen deze zuurstof produceren. Maar hoe gaat zuurstofproductie in zijn werk? In de eerste stap van het voedingsproces van de boom, zet deze zonlicht om in energie. Dit proces noemen we fotosynthese. Speciale cellen in de bladeren (fotosynthetische pigmenten) kunnen lichtenergie omzetten in chemische energie. De boom gebruikt deze chemische energie om CO₂ en water om te zetten in suikers als glucose. En de afvalstof die hierbij vrijkomt? Dat is zuurstof.

Overige factoren

De mate waarin bomen lucht effectief van gassen, fijnstof en organische stoffen zuiveren, hangt af van zaken als: bladvorm, hoeveelheid licht, wind en aanwezige luchtvervuiling.