Hoewel de naam ‘parkbomen’ anders doet vermoeden, passen de bomen uitstekend in de gemiddelde tuin. Het geeft uw tuin status en hoogte. Door te snoeien kunt u de boom in de gewenste maat houden of krijgen. De vertakkingen van parkbomen beginnen vanaf circa 160cm. Bij de zogenoemde geveerde bomen begint de vertakking iets boven het maaiveld. Een kenmerk van deze groep bomen is dat ze een doorgaande harttak hebben.

Parkbomen groeien ongeveer 50 tot 70cm per jaar. Door ze te snoeien kunnen ze vrij eenvoudig in toom worden gehouden. Het onderhoud van parkbomen is nagenoeg voor iedereen weggelegd. Instructies op het gebied van water geven, bemesting, standplaats en snoeien vindt u op deze website.